Ms 086_002

PERVE BUKVIZE. Pridnu opominouajne h duhounjmu shiulejnu.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 006r-006v : fol. 006r-006v
naslov: PERVE BUKVIZE. Pridnu opominouajne h duhounjmu shiulejnu.
incipit: POSTAVE TEH BUKVIZ .Ta Perua. Od sa christusham hojeina, inu sanizhouajna use namarnosti tiga sueta.
eksplicit: Od urojhniga pobulshejna vsiga nashiga shiulejna.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_002. PERVE BUKVIZE. Pridnu opominouajne h duhounjmu shiulejnu.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_002/VIEW/ [ datum dostopa ]