Ms 086_006

Ta IV. Postaua. Od modrosti v tim opraujlj.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 011v-012r : fol. 008r-009v
naslov: Ta IV. Postaua. Od modrosti v tim opraujlj.
incipit: Ny uerieti usaki beſsedi inu noterdajajnu, samuzh sgori merkainam inu szhaſsani, ſe ena rezh po Boshy uoilj more spomislity.
eksplicit: Zhe nezh zhlouik v sebi bo bule ponishan, inu Bogu bule poduershen, taku vsih rizheh bode modreshi inu tiheſhj.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_006. Ta IV. Postaua. Od modrosti v tim opraujlj.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_006/VIEW/ [ datum dostopa ]