Ms 086_005

TA III. Postaua. Od vuka te risnize.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 009v-011v : fol. 009v-011v
naslov: TA III. Postaua. Od vuka te risnize.
incipit: Srezhen ſi, kateriga ta resniza od sama ſebe vuzhi, nikar skusi figure, ali neobstonouitne beſede, ſamuzh koker je ſama usebi: nasha miſsel, nashu namejnljne dosti krat nas obnori inu malu uidi.
eksplicit: Guishnu je sasopen ta, kateri vse kar je posuetno, sa blatu dershy, de bi on mogel Christusha sadobiti. Inu guishnu dobru vuzhen je ta, kateri Boshja uoilo stury, inu suoia voilo sapusty.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_005. TA III. Postaua. Od vuka te risnize.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_005/VIEW/ [ datum dostopa ]