Ms 086_009

Ta VII. Postaua. Od beshajna pred nemarnim vupajnam inu preusetiam.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 013v-014r : fol. 013v-014r
naslov: Ta VII. Postaua. Od beshajna pred nemarnim vupajnam inu preusetiam.
incipit: Posuetni inu nemaren ie je, kateri ſuoje vupajne postaui na te __ ali na te stuari. Jer 27
eksplicit: Vezhni pokaj spohleunjm, vtem serzi pak eniga preusetniga skerb inu gnusoba, inu pogostu ſaslu vſejtje.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_009. Ta VII. Postaua. Od beshajna pred nemarnim vupajnam inu preusetiam.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_009/VIEW/ [ datum dostopa ]