Ms 086_010

Ta VIII. Postaua. Od beshajna pred ueliko periasniustio


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 014r-014v : fol. 014r-014v
naslov: Ta VIII. Postaua. Od beshajna pred ueliko periasniustio
incipit: Nikar usakiteremu zhloueku neresodj tuoie serze: samuzh modrim inu Bogaboiezhim tuoie rizhy naprei neſsi.
eksplicit: Menjmo zhaſsi, de drugim dopademo, snasho przho ali 'sperblisheinam, inu sazhnemo bule nedopasti, sa hudiga sadershajna uolo, kateru nad nami uidio.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_010. Ta VIII. Postaua. Od beshajna pred ueliko periasniustio. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_010/VIEW/ [ datum dostopa ]