Ms 086_012

Ta X. Postaua. Od uarouajna pred uelikim gourjejnam.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 015r-015v : fol. 015r-015v
naslov: Ta X. Postaua. Od uarouajna pred uelikim gourjejnam.
incipit: Varuj se kar narbule moresh pred krishajnam teh ludy, ſakai slo nepoti stoy okuli sposuotnimi rizhmi hojejne, de si ſe lih od nas preprostu naprej perneſse.
eksplicit: Kepomaga pak malu 'hduhounimu gori usetju, duhounu kremlajne od duhounih rizhy: slasti kir enake miſli vduhj se uBugi sdrushe.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_012. Ta X. Postaua. Od uarouajna pred uelikim gourjejnam.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_012/VIEW/ [ datum dostopa ]