Ms 086_011

Ta IX. Postaua. Od pokornosti inu poduerhejna.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 014v-015r : fol. 014v-015r
naslov: Ta IX. Postaua. Od pokornosti inu poduerhejna.
incipit: Ena uelika rezh je v pokorshini stati, inu pod enim uikshim shiueti, inu pri Gospud ali ſuoje slabodnosti nebiti.
eksplicit: More se tudi pergoditi de je eniga usakiteriga snaina dobru: obenimu pak uerieti, kadar tu ta vun vuzhy, ali pak ta rezh taku hozhe jemeti, je snameine eniga napuha inu terdouratnostj.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_011. Ta IX. Postaua. Od pokornosti inu poduerhejna.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_011/VIEW/ [ datum dostopa ]