Ms 086_014

Ta XII. Postaua. Od prida alj nuza te supernosti.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 017r-017v : fol. 017r-017v
naslov: Ta XII. Postaua. Od prida alj nuza te supernosti.
incipit: Dobru je nam de vzhasi kedai kakeshne teshaue jmamo, inu supernosti, Sakai te pogostu zhloueka 'kserzu neſai perklizhejo, de ſpoosna, de je she od duma, inu de suojga vupajna kei na eno eno poſuetno rezh nepostaui.
eksplicit: Ta zhas tudi dobru ſpoſna, de popolnoma sihrosti inu pokoja ny na suetj.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_014. Ta XII. Postaua. Od prida alj nuza te supernosti.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_014/VIEW/ [ datum dostopa ]