Ms 086_015

Ta XIII. Postaua. Od superstajna tem skushnauam.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 017v-019v : fol. 017v-019v
naslov: Ta XIII. Postaua. Od superstajna tem skushnauam.
incipit: Koku dolgo my na sueti sueti shiuimo, taku dolgo bres bridkosti ali skushniau biti nemoremo.
eksplicit: Keyteri bode pred uelikimi skushniauami ohraineni, inu v maihenih vsakdainih bodo pogosto premoieni de ponishani, nikuli sami od sebe uelikih rizheh bi nesaupali, kateri taku maihenih so slabi.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_015. Ta XIII. Postaua. Od superstajna tem skushnauam.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_015/VIEW/ [ datum dostopa ]