Ms 086_017

Ta XV. Postaua. Od del 'slubesnj sturienih.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 020r-020v : fol. 020r-020v
naslov: Ta XV. Postaua. Od del 'slubesnj sturienih.
incipit: Sa obene rizhy tiga sueta, inu sa obeniga zhloueka lubesni uolo ima kai hudiga sturjeno biti; ſa uolo prida pak uſai tiga potrebniga, se more dobro deilu slabodno sapustiti, ali tudi sa bulshi preminiti.
eksplicit: O kateru bi le eno iskrizo iemel praue lubesnj, on bi risnzhnu use tu posemelsku sa popolnamo namarnost derhal.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_017. Ta XV. Postaua. Od del 'slubesnj sturienih.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_017/VIEW/ [ datum dostopa ]