Ms 086_018

Ta XVI. Postaua. Od preneshejna tih drugih pomankajna.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 021r-021v : fol. 021r-021v
naslov: Ta XVI. Postaua. Od preneshejna tih drugih pomankajna.
incipit: Kateriga zhlouik sam na sebi, ali pak na drugih pobulshati ne more, tystu ima on poterpeshliuu snesti, dokler Bug dergazhi oberne.
eksplicit: Kakushne pak zhednosti ien en usakteri bil, se bule sposna hzhasu te supernosti. Sakai perloshnosti ne sturé tiga zhloueka kerbkiga, samuzh kakeshen je, pokashejo.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_018. Ta XVI. Postaua. Od preneshejna tih drugih pomankajna.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_018/VIEW/ [ datum dostopa ]