Ms 086_020

Ta XVIII. Postaua. Od exemplou suetih ozhakou.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 022v-023r : fol. 022v-023r
naslov: Ta XVIII. Postaua. Od exemplou suetih ozhakou.
incipit: Gledaj na suetih ozhakov shiue exemple, v katerih ſe je praua popolnamost inu duhoushjno ſuitila; inu bosh sposnal kaku maihjnu je, inu skoraj nizh, kar my delamo.
eksplicit: Ô debi nikar cebu v tebi nespalu tu goriusitje v tih zhednostih, kateri si ti nezh koker po gostu exemple uidel tih Bogaboiezhih.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_020. Ta XVIII. Postaua. Od exemplou suetih ozhakou.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_020/VIEW/ [ datum dostopa ]