Ms 086_021

Ta XIX. Postaua. Od del inu opraujla eniga brumniga Dohounika.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 024r-025v : fol. 024r-025v
naslov: Ta XIX. Postaua. Od del inu opraujla eniga brumniga Dohounika.
incipit: Tu shiulejne eniga brumniga Duhounika, ima vseh zhednosti polnu biti; de je takushen snotraj, kakershen ſe tem ludem od sunai uidi.
eksplicit: Isuelizhan je ta hlapez (praui s. Lukesh Euangelist) kateriga kadar ta Gospud pride bo zhuiezhiga nashel: sa resnizo iest uam pouejm, on ga bode zhes use ſuoje blagu postauel.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_021. Ta XIX. Postaua. Od del inu opraujla eniga brumniga Dohounika.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_021/VIEW/ [ datum dostopa ]