Ms 086_026

Ta XXIV. Postaua. Od sodbe inu pokure tih grehou.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 033r-035v : fol. 033r-035v
naslov: Ta XXIV. Postaua. Od sodbe inu pokure tih grehou.
incipit: V useh rizheh misli na konez, inu koku bosh pred terdim sodnikam obstal, katerim nizh ny skritiga, kateri 'sdaruvi se neutalshj, 'sguvori gori nejemle, ſamuzh kar je prauizhnu ſodel bode.
eksplicit: Kateri pak ta strah Boshy sapusty, nebode mogel dolgu udobrim obstati, samuzh hudizhoue ueruj inu motose se hitreshi 'uplete.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_026. Ta XXIV. Postaua. Od sodbe inu pokure tih grehou.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_026/VIEW/ [ datum dostopa ]