Ms 086_025

Ta XXIII. Postaua. Od spremishlvuajna te smertj.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 029r-031r : fol. 029r-031r
naslov: Ta XXIII. Postaua. Od spremishlvuajna te smertj.
incipit: Reuen si, kirkuli bosh, inu kamer se kuli obernesh, aku se h Bugu neobernesh.
eksplicit: Aku bi kej vupaine bilu, kakushniga prideozhiga pobulsheina, inu uegshiga Duhouniga goriusetja.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_025. Ta XXIII. Postaua. Od spremishlvuajna te smertj.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_025/VIEW/ [ datum dostopa ]