Ms 086_030

Ta II. Postaua. Od pohleuniga poduershejna.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 041v-042r : fol. 041v-042r
naslov: Ta II. Postaua. Od pohleuniga poduershejna.
incipit: Nikar ueliku namaraj, gdu bi sa te, ali ſuper tebe bil: na tu dihtij inu skerbi, de bo Bug stabo ueni usaki rezhi katero delash.
eksplicit: Kemenj de bi bil kai gori usel, aku se nebosh v mejvſemi, sa tiga nar niskershiga dershal.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_030. Ta II. Postaua. Od pohleuniga poduershejna.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_030/VIEW/ [ datum dostopa ]