Ms 086_031

Ta III. Postaua. Od dobriga pokojniga zhloueka.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 042v-043r : fol. 042v-043r
naslov: Ta III. Postaua. Od dobriga pokojniga zhloueka.
incipit: Dershi se poprej per pokoiu, inu tedaj bosh mogel druge miriti. En pokoin zhlouik je pridnishi, koker dobro vuzhen.
eksplicit: Vsaj vus nash myr v letim reunjm shiuleinu, je bule v pohleunjm prenesejnu, koker v nezhutejnu superstoiezhih rizhy. Kateri sna bule terpeti, bo uegshi pokoi imel. Lataje zhes ſamiga ſebe uites, inu tega sueta Gosoud, periatel Christushau, inu erbizh nebeshki.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_031. Ta III. Postaua. Od dobriga pokojniga zhloueka.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_031/VIEW/ [ datum dostopa ]