Ms 086_032

Ta IV. Postaua. Od zhiste mislj, inu preprostiga naprejusitja.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 043r-044r : fol. 043r-044r
naslov: Ta IV. Postaua. Od zhiste mislj, inu preprostiga naprejusitja.
incipit: Sduema peretnizama bo en zhlouik od posemelskiga pousdignen, spreprostnostjo in nemadeshnostjo.
eksplicit: Kadar ta zhlouik mlazhen sazhne biti, maihinega dela ſe boy, inu rad svunajni trosht gori usame. Kadar ſe pakh ſazhne popolnoma premozhj, inu moshku na zesti Boshy hoditj: tedaj mejne na unu gleda, kateru se mu je poprej teshku sdelu.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_032. Ta IV. Postaua. Od zhiste mislj, inu preprostiga naprejusitja.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_032/VIEW/ [ datum dostopa ]