Ms 086_034

Ta VI. Postaua. Od ueſelja dobre veisti.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 045r-046r : fol. 045r-046r
naslov: Ta VI. Postaua. Od ueſelja dobre veisti.
incipit: Zhast eniga dobriga zhloueka, je prizha dobre ueisti. Ime dobra ueist inu bosh ueſſeile uselej iemel.
eksplicit: S Bugam hoditi od snotraj, inu sa obenu nagneine marat od svunaj, je stan ali diajne, eniga snotrainiga zhloueka.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_034. Ta VI. Postaua. Od ueſelja dobre veisti.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_034/VIEW/ [ datum dostopa ]