Ms 086_035

Ta VII. Postaua. Od lubesnj Jusvsoue zhes vse rizhy.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 045r-046r : fol. 045r-046r
naslov: Ta VII. Postaua. Od lubesnj Jusvsoue zhes vse rizhy.
incipit: Isuelizhan je ta kateri sastopi, kaj je Jesusa lubiti: inu ſamiga sebe, ſa uoila Jesusa, ſa nizh dershati.
eksplicit: Aku pak ſamiga ſebe yshesh, tudi samiga sebe najdesh, htuoi pak skodi, ſakai ueliko uezh zhlouik samo ſebi shkoduje, aku Jesusa neyshe koker ues uolen suet, inu usi niega superniki.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_035. Ta VII. Postaua. Od lubesnj Jusvsoue zhes vse rizhy.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_035/VIEW/ [ datum dostopa ]