Ms 086_037

Ta IX. Postaua.Od pomanaijna usiga troshta.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 048v-051r : fol. 048v-051r
naslov: Ta IX. Postaua.Od pomanaijna usiga troshta.
incipit: Ky teshku sa ludski trsht malu malu marati, kadar je Boshi per hishi: euelika rezh je inu celu uelika, de eden lih taku bres Boshiga koker bres ludskiga troshta more biti: inu sa uolo zhasty Boshje radoulnu serzhno ptuishino preterpeti; uni unizhemer samiga ſebe iskati, tudj na lastnu salushejne negledati.
eksplicit: Dàse Pak Boshy trosht ali odshalejne, de bi zhlouik bil mozhneshy hpreneſsejnu uſiga superstoieziga. Pride tudi skushnaua potle, se se zhlouik vdobrim nepreusame. Hudizh nespi, meſsu tudj she ny mertvû: satoraj nejejnaj perpraulati, ſakai na desnizi inu luizi so ſourashniki, kateri nikoli nepozhiuaio.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_037. Ta IX. Postaua.Od pomanaijna usiga troshta.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_037/VIEW/ [ datum dostopa ]