Ms 086_036

Ta VIII. Postaua. Od perjasnjue Jesusaue lubesnj.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 047r-048v : fol. 047r-048v
naslov: Ta VIII. Postaua. Od perjasnjue Jesusaue lubesnj.
incipit: Kadar je Jesvs per tebi, taku je use dobro, tu nizh teshkiga se nenajde. Kadar pak Jesvsa vprizho ny, use se ostru inu terdu sdj.
eksplicit: Samuzh per Boshi uolj obstati, inu use tebi pruti prideozhe, h zhasti inu Isussa Christusha hualij preterpeiti: Sakaj sa simu lètu pride, inu pò nozhi dan, po hudjm uremenu, uelika jasnost
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_036. Ta VIII. Postaua. Od perjasnjue Jesusaue lubesnj.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_036/VIEW/ [ datum dostopa ]