Ms 086_039

Ta XI. Postaua.Od redkih Jesvsouiga krisha periatelou.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 052v-054r : fol.052v-054r
naslov: Ta XI. Postaua.Od redkih Jesvsouiga krisha periatelou.
incipit: Ime Jesvs sedaj uelike ſuoiga nebeshkiga kraleustua periatelou, malu pak noshazhuv niegouiga krisha. Veliko jeh yma troshta sheleszhih, malu pak terpleina.
eksplicit: Obeden pak ny bogatishj koker letà, obeden mogozhaishj, obeden prostneshj: kateri ſam sebe, inu vse tu drugu, sapusty, inu sa tiga nar manshiga ſe dershy.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_039. Ta XI. Postaua.Od redkih Jesvsouiga krisha periatelou.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_039/VIEW/ [ datum dostopa ]