Ms 086_040

Ta XII. Postaua.Od te uelike zeste suetiga krisha.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 054r-058r : fol.054r-058v
naslov: Ta XII. Postaua.Od te uelike zeste suetiga krisha.
incipit: Ostra niem ueliku se sdi leta beſseda.Satay sam sebe, vsemi tuoj Krish na se, inu poidi sa Jesusam. Veliku pak ostreshj bo slishati uno posledno beſsedo: Poidite ui prekleti prozh od meni, v ta vezhni ogein.
eksplicit: Po vsem tedaj prebrajnim, inu pregledainjm, bodi letà ta pusledna sklena. Sakaj skusi ueliku terpleine, nam je notri jeti v nebesku kraileustvu.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_040. Ta XII. Postaua.Od te uelike zeste suetiga krisha.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_040/VIEW/ [ datum dostopa ]