Ms 086_041

TRETIE BVKVIZE. Od snotrajniga troshta. Poastaue Tretjeh Bukuiz.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 058v-061r : fol.058v-061r
naslov: TRETIE BVKVIZE. Od snotrajniga troshta. Poastaue Tretjeh Bukuiz.
incipit: Perua postaua. Od snotrajniga Christushouiga, kuernj dushizi gouorjejna.
eksplicit: 59. De vse vupajne inu savupajne, le vsamim Bugi ſe ima jemeti.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_041. TRETIE BVKVIZE. Od snotrajniga troshta. Poastaue Tretjeh Bukuiz. . URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_041/VIEW/ [ datum dostopa ]