Ms 086_045

Ta IV. Postaua. De se ima vresniui inu vpohleushjni pred Bugam okuli hoditi.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 064v-066r : fol.064v-066r
naslov: Ta IV. Postaua. De se ima vresniui inu vpohleushjni pred Bugam okuli hoditi.
incipit: Syn, hodi pred mano vresnizi, inu vpreproshini tuoiga serza, mene vselej yshi.
eksplicit: Drugi so, kateri vsastopnosti resuetlenj, inu vnagneinu ozhishzeni, vselej dehtè htimu vezhnimu: od posuetnih rizhy neradi shlishijo, potrebi te nature shalostnu streshejo: inu letj zhutio, kar dubi te resnize v nieh govory. Sakai on ieh vuzhy, sa posuetne rizhy malu marat, inu te nebeshke lubiti, suet sapustiti, inu po nebeſsah nuzh inu dan sheileti.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_045. Ta IV. Postaua. De se ima vresniui inu vpohleushjni pred Bugam okuli hoditi.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_045/VIEW/ [ datum dostopa ]