Ms 086_046

Ta V. Postaua. Od zhudniga oprauila Boshje lubesnj.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 066r-068r : fol.066r-068r
naslov: Ta V. Postaua. Od zhudniga oprauila Boshje lubesnj.
incipit: Jest tebe sahualim ozha nebeshki, ozhe moiga Gospuda Jesusa Christusha, de bi name vbosiga hotel spomisliti.
eksplicit: Kateri ny perpraulen vse terpeti, inu po uoli ſuoiga lubiga ſe dershati, ni ureden lubi imenuan biti. Potreba je, de ta lubeozhy, vse tu terdu, inu grenko, sa uola lubiga rad gori uſami inu objme, tudi ſa obene ſuperne rizhy uolo, katera bi ſe pergoditi mogla, od niega se nelozhi.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_046. Ta V. Postaua. Od zhudniga oprauila Boshje lubesnj.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_046/VIEW/ [ datum dostopa ]