Ms 086_053

Ta XII. Postaua. Od podvuzhejna te potrpeshliuosti, inu boja proti hudim shelam.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 075v-077r : fol.075v-077r
naslov: Ta XII. Postaua. Od podvuzhejna te potrpeshliuosti, inu boja proti hudim shelam.
incipit: Gospud Bog, koker uidim, poterpeshliuost my je slu potrebna: mnogitere namuzh ſuperne rizhy ſe vletem shiuleinu pergode.
eksplicit: Podshukuvala bode inu drashila ta stara kazha, 'smolitua pak bode odgnana: htemu tudj pridnu delu je nebo skusi duri noter pustilo.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_053. Ta XII. Postaua. Od podvuzhejna te potrpeshliuosti, inu boja proti hudim shelam.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_053/VIEW/ [ datum dostopa ]