Ms 086_052

Ta XI. Postaua. De shele tiga serza imajo skushana inu per maſsi dershana biti.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 075r-075v : fol.075r-075v
naslov: Ta XI. Postaua. De shele tiga serza imajo skushana inu per maſsi dershana biti.
incipit: Syn tebi se je potreba she ueliko vuzhiti, kateriga she se niſi dobro nauzhil.
eksplicit: Inu taku dolgo ſe ima pod shibo dershati, inu permorati vslushbj ostati, dokler bo kvſemu perprauleni, inu na maihjnim ſa dobru vseh, inu preprostih rizhy ueſſelu: tudi ſuper kakeshnu nespodobno rezh mermrati nebo podvuzheno.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_052. Ta XI. Postaua. De shele tiga serza imajo skushana inu per maſsi dershana biti.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_052/VIEW/ [ datum dostopa ]