Ms 086_056

Ta XV. Postaua. Koku se je dershati, inu jma gouorjenu bitj vseh dopadliuih rizheh.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 079r-080v : fol.079r-080v
naslov: Ta XV. Postaua. Koku se je dershati, inu jma gouorjenu bitj vseh dopadliuih rizheh.
incipit: Syn, toku rezhi vseh rizheh: Gospud, aku tebi dopade, sgodj se tebu toku. Gospud aku bode tuoja zhast, letu se vtuojm imeny sturi.
eksplicit: V letim pokoiu, v tebi samim, uezhni dobruti, bom iest spal inu pozhiual. Amen.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_056. Ta XV. Postaua. Koku se je dershati, inu jma gouorjenu bitj vseh dopadliuih rizheh.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_056/VIEW/ [ datum dostopa ]