Ms 086_057

Ta XVI. Postaua. De pravû odshalejne le 'v samim Bugi, se ima iskatj.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 080v-081r : fol.080v-081r
naslov: Ta XVI. Postaua. De pravû odshalejne le 'v samim Bugi, se ima iskatj.
incipit: Karkuli sheleti morem, ali kmoimu odshaleinu misliti, nezhakam tukai, samuzh 'hprideozhimu zhaſu.
eksplicit: Inu aku nemom jemel tuoiga troshta, boj meni tuojs uols, inu pravizhnu skushajne, ta naruegshi trosht. ſakai nebosh ſe uekomaj serdil, tudj uekoma pertil.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_057. Ta XVI. Postaua. De pravû odshalejne le 'v samim Bugi, se ima iskatj.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_057/VIEW/ [ datum dostopa ]