Ms 086_061

Ta XX. Postaua. Od sposnajna lastne slabusti inu od letiga shiuleina


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 084v-085v : fol.084v-085v
naslov: Ta XX. Postaua. Od sposnajna lastne slabusti inu od letiga shiuleina
incipit: Jest bum ſuper mene moio neprauiza sposnal: iest bom tebi Gospud moio slabust osnanel: Majhena pogostu rezh je, katera me shalostniga story: Mozhnu delati ſi naprei jemlem, kadar pak ena meihena skushniaua pride, toku my ena uelika tesnoba rata.
eksplicit: Kateri pak ta ſuet popolnema ſanizhujejo, inu Bogu shiueti v ſueti duhoushini ſepomujajo, tystim ny Boshia sladkust nesnana, katera je tem praujm time suitu odpouedeozhim oblublena, inu koku teshku ta suet seide, inu koku bo na mnogitero nisho obnorjen, iasnishi vidijo.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_061. Ta XX. Postaua. Od sposnajna lastne slabusti inu od letiga shiuleina. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_061/VIEW/ [ datum dostopa ]