Ms 086_062

Ta XXI. Postaua. De se v Bugi zhes use dary inu blagu, ima pokoi jemeti.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 086r-088r : fol.086r-088r
naslov: Ta XXI. Postaua. De se v Bugi zhes use dary inu blagu, ima pokoi jemeti.
incipit: Zhes use inu vseh rizheg bosh pozhiuala moja Dushiza vselei v Gospudi, sakaj on je tih suetih ta uezhni pokoi.
eksplicit: Huala tedaj bodi tebi inu zhast ô modrust tiga ozheta: tebe imajo hualiti, inu tebi dobru rezhi moja usta, moia dusha, inu vse stuarjenu vkup.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_062. Ta XXI. Postaua. De se v Bugi zhes use dary inu blagu, ima pokoi jemeti.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_062/VIEW/ [ datum dostopa ]