Ms 086_065

Ta XXIV. Postaua. Od ugajnejna inu beshajna pres serbeshljuim sprashouajnam, zhes eniga drusiga shiulejne.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 091v-092r : fol.090r-091v
naslov: Ta XXIV. Postaua. Od ugajnejna inu beshajna pres serbeshljuim sprashouajnam, zhes eniga drusiga shiulejne.
incipit: Syn, nebodi serbeshliu, inu prasnih skerby nenoſſi kai tebe letu ali unu amgre? ty poidj sa mano, ſakai kai te stara, aku je uni takeshen ali takeshen, ali leta taku ali taku dela, ali gouory?
eksplicit: Bodi moder inu rasumen, inu zhui v molituah, inu vseh reizheh pohleunu se dershj.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_065. Ta XXIV. Postaua. Od ugajnejna inu beshajna pres serbeshljuim sprashouajnam, zhes eniga drusiga shiulejne.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_065/VIEW/ [ datum dostopa ]