Ms 086_064

Ta XXIII. Postaua. Od shtirih rizhy, uelik pokoi sebo perneſsejozhih.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 090r-091v : fol.090r-091v
naslov: Ta XXIII. Postaua. Od shtirih rizhy, uelik pokoi sebo perneſsejozhih.
incipit: Syn, sdaj te bom vuzhil ta pot tiga pokoja, inu te praue slobodnosti. Sturi Gospudm kar prauish, sakaj letu mi je dopadlivu slishati.
eksplicit: Perdrushj me k tebi, inu sueshj, sto saueso te lubesnj: ſakai ty ſi ſam ſadosti timu lubeozhimu, inu bres tebe ſo use rizhy nizh inu male vredne.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_064. Ta XXIII. Postaua. Od shtirih rizhy, uelik pokoi sebo perneſsejozhih.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_064/VIEW/ [ datum dostopa ]