Ms 086_067

Ta XXVI. Postaua. Od uisokusti slobodne mislj, katero poprej duhouna molitûv, koker brajne saslushj.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 093v-094v : fol.093v-094v
naslov: Ta XXVI. Postaua. Od uisokusti slobodne mislj, katero poprej duhouna molitûv, koker brajne saslushj.
incipit: Gospud, letu je eniga popolnoma mosha delu, nikulj od nebeshkiga spremishleina neodpustiti: inu vmej mnogiterimi skerbami, lih koker bres skrbi biti: nikar slenobe ali vtragliostij, ſamuzh sdobitka ene slobodne mislj, na obeni stuari nespodobnu uiseozhe.
eksplicit: Vmej le tem te leu proſim, de mene tuoja roka uisha inu vuzhy: de se kai preuezh nestury..
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_067. Ta XXVI. Postaua. Od uisokusti slobodne mislj, katero poprej duhouna molitûv, koker brajne saslushj.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_067/VIEW/ [ datum dostopa ]