Ms 086_068

Ta XXVII. Postaua. De lastna lubezen od naruegshiga dobriga, silnu nesaj dershy.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 094v-096r : fol.094v-096r
naslov: Ta XXVII. Postaua. De lastna lubezen od naruegshiga dobriga, silnu nesaj dershy.
incipit: Syn, tebi je dati vse sa use, inu nizh tuoiga lastniga jemeti. Veide, de tudi tebi tuoja lastna lubezen uezh skoduje, koker kokershna kuli druga tiga sueta rezh.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_068. Ta XXVII. Postaua. De lastna lubezen od naruegshiga dobriga, silnu nesaj dershy.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_068/VIEW/ [ datum dostopa ]