Ms 086_070

Ta XIX. Postaua. Koku se na Buga vprizhni nadluge klizati, inu koku on hualen ima biti.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 096v-097r : fol.096r-097v
naslov: Ta XIX. Postaua. Koku se na Buga vprizhni nadluge klizati, inu koku on hualen ima biti.
incipit: Tuoje jeme Gospud bodi zheshenu vekomaj: kateri si hotel perpustiti leto skushnauo inu nadlugo zhes me priti.
eksplicit: Inu kulikejn teshkeshi je meni, tulikain lusheshj je tebi letu spremineine tuoje uisoke desnize.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_070. Ta XIX. Postaua. Koku se na Buga vprizhni nadluge klizati, inu koku on hualen ima biti.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_070/VIEW/ [ datum dostopa ]