Ms 086_069

Ta XXVIII. Postaua. Super teh opraulaunou jesike.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 096r-096v : fol.096r-096v
naslov: Ta XXVIII. Postaua. Super teh opraulaunou jesike.
incipit: Syn, nikar saslu neusemj, aku bode gdu hudu od tebe mislil, inu govuril, kar nebosh rad slishal.
eksplicit: S neporedne lubesnj, inu sprasniga strahu, pride vûs nepokoi tiga serza, inu restresejne tih pozhutkou.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_069. Ta XXVIII. Postaua. Super teh opraulaunou jesike.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_069/VIEW/ [ datum dostopa ]