Ms 086_074

Ta XXXIII. Postaua. Od neobstonojtnostj tiga serza, inu konzhniga naprej ûsetia, kateru se ima h Bugu jemetj.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 102r-102v : fol.102r-102v
naslov: Ta XXXIII. Postaua. Od neobstonojtnostj tiga serza, inu konzhniga naprej ûsetia, kateru se ima h Bugu jemetj.
incipit: Syn, neuerjemi tuojmu nagnejnu, kateru sdaj imash, hitru se venu drugu preoberne.
eksplicit: Posuetno je tedaj, tiga napereusetja okù, debi preprostu, inu raunu bilo, inu se 'kmeni vmej vſemi drugimi sredki dershalu.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_074. Ta XXXIII. Postaua. Od neobstonojtnostj tiga serza, inu konzhniga naprej ûsetia, kateru se ima h Bugu jemetj.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_074/VIEW/ [ datum dostopa ]