Ms 086_075

Ta XXXIV. Postaua. De lubeozhimu, Bug zhes use, inu usih rizheh dopade.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 102v-104r : fol.102r-102v
naslov: Ta XXXIV. Postaua. De lubeozhimu, Bug zhes use, inu usih rizheh dopade.
incipit: Pole, muj Bug inu use. Kaj hozhem euzh, inu kaj srezhnishiga sheleti morem.
eksplicit: 4. Ty pak kateri gospodujesh zhes mogozhnost tiga Moria. inu gibajne njegouih ualou ty utalashis: vstani gori, inu pomagai meni. Restreſsi mnoshize, katere boi hozhes, poteri je v tuoj mozhj: pokashu prosſim tuoja zhudesa, inu naj zhastita rata tuoia desna ròka: dokler ny drusiga vupajna, tudi perteka menj, koker le h tebi muj Bug.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_075. Ta XXXIV. Postaua. De lubeozhimu, Bug zhes use, inu usih rizheh dopade.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_075/VIEW/ [ datum dostopa ]