Ms 086_079

Ta XXXVIII. Postaua. Od dobriga uardeuajna v sunainih rizheh, inu k Bugu v neuarnostih pertezhejna.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 107r-107v : fol.107r-107v
naslov: Ta XXXVIII. Postaua. Od dobriga uardeuajna v sunainih rizheh, inu k Bugu v neuarnostih pertezhejna.
incipit: Syn, ty se imash suestu htema dershati, de bosh pouſsod inu usim tuoim delj, inu vsunajnim oprauili, od 'snotraj prost, inu tebe samiga mogozh, inu de tebi use rizhy pod nogami bodo, inu nykar ty njem: de bodesh Gospud tuojh del, inu nikar hlapez, ali pak kuplen.
eksplicit: Satorai namuzh Josue, inu ty Israelski otroci, berò ſe od Gubaonitariu obnorjenj, dokler niſso poprei oblizhia Boshiga uprashalj ſamuzh sladkim beſsedam preuezh uere imaiozhi, skriuo Bogarodnostjo ſo bili ſapelanj.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_079. Ta XXXVIII. Postaua. Od dobriga uardeuajna v sunainih rizheh, inu k Bugu v neuarnostih pertezhejna.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_079/VIEW/ [ datum dostopa ]