Ms 086_078

Ta XXXVII. Postaua. Od zhistiga inu popolnoma sebe samiga zhesdajna, k obdeshajnu slobodnosti tiga serza.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 106r-106v : fol.106r-106v
naslov: Ta XXXVII. Postaua. Od zhistiga inu popolnoma sebe samiga zhesdajna, k obdeshajnu slobodnosti tiga serza.
incipit: Syn, sapusti tebe, inu naidesh mene. Stuj bres sbiraina, inu use lastjne, inu bosh uselej dobiual.
eksplicit: Ta zhas bodo gori jejnale vse nemarne phantasie, hude shalostj, inu nepotrebne skerby. Ta zhas puide tudi prozh strah nemarnj, inu neporednu ueſſeile bode konzhanu.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_078. Ta XXXVII. Postaua. Od zhistiga inu popolnoma sebe samiga zhesdajna, k obdeshajnu slobodnosti tiga serza.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_078/VIEW/ [ datum dostopa ]