Ms 086_081

Ta XL. Postaua. De zhlouik nizh dobriga sam od sebe nima, inu de se ne more v nizhesrim hualitj.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 108r-109v : fol.108r-109v
naslov: Ta XL. Postaua. De zhlouik nizh dobriga sam od sebe nima, inu de se ne more v nizhesrim hualitj.
incipit: Gospud, kai je ta zhlouik, de ty na niega smishlish: ali Syn tiga zhloueka, dokler ga domà obyshesh?
eksplicit: Ô moja resniza, inu vsmilejne moje, Bug muj, Troyza ſueta, tebi ſami bodi huala, muzh inu zheszhejne, uekomaj. Amen.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_081. Ta XL. Postaua. De zhlouik nizh dobriga sam od sebe nima, inu de se ne more v nizhesrim hualitj.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_081/VIEW/ [ datum dostopa ]