Ms 086_082

Ta XLI. Postaua. Od sashmagajna use zhaſsne zhasty.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 110r-110r : fol.110r-110r
naslov: Ta XLI. Postaua. Od sashmagajna use zhaſsne zhasty.
incipit: Syn, nepusti ſi h serzu jeti, ako bodesh druge zhastite, inu pousdugnene uidel, tebe pak sashmaganiga inu ponishanega.
eksplicit: Inu aku se 'htimu neperprauim, de bi rad hotel od use stuari ſapushen inu sashmagan biti, tudi celu sa nizh dershan, nemorem od snotraj ſe spokoriti, inu obstanouiti, tudi dhounu osuetliti, tudu popolnoma stabo sdrushiti, inu enu ratati.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_082. Ta XLI. Postaua. Od sashmagajna use zhaſsne zhasty.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_082/VIEW/ [ datum dostopa ]