Ms 086_084

Ta XLIII. Postaua. Super pustu inu posuetnu snajne.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 111r-112v : fol.111r-112v
naslov: Ta XLIII. Postaua. Super pustu inu posuetnu snajne.
incipit: Syn, tebe nimaju lepe, inu tenko 'hkane ludske beſſede mamiti.
eksplicit: En glas je tih Bukou, nepodvuzhi vsaj usih enaku: ſakai od snotraj ſem Doctor, inu vuzhenik te resnize, sprashauez tih serz, ſastopnik teh miſsel, naprej grauez teh oprauil, enimu vsakimu vûn deleozh, koker vredniga sodim.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_084. Ta XLIII. Postaua. Super pustu inu posuetnu snajne.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_084/VIEW/ [ datum dostopa ]