Ms 086_083

Ta XLII. Postaua. De se pokoj v ludeh nima postaulati.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 110v-111r : fol.110v-111r
naslov: Ta XLII. Postaua. De se pokoj v ludeh nima postaulati.
incipit: Syn, aku tuoi pokoi v kakeshno pershono postauitim sa uolo ker stabo dershy, inu shiuy, bodesh neobstanouiten inu vpleten.
eksplicit: Koker se kuli maihjnu, aku se neporedno lubi inu vozheh ima, od tiga naruegshiga nesai dershy inu omersy.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_083. Ta XLII. Postaua. De se pokoj v ludeh nima postaulati.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_083/VIEW/ [ datum dostopa ]