Ms 086_086

Ta XLV. Postaua. De ny usem uerjeti: inu od lahkiga padza v beſseidj.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 113r-115r : fol.113r-115r
naslov: Ta XLV. Postaua. De ny usem uerjeti: inu od lahkiga padza v beſseidj.
incipit: Gospud daj meni pomuzh v nadlugi, dokler ludska pomuzh nizh neuela.
eksplicit: Ô koku mnogoterim je zhednost snana, inu prehitru hualena shkodila. Koku res milost v mulzhainu hrajnena je vletim kerbkim shiulejnu, kateru, se vse, skushniaua inu boi imenuje, pridna bila.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_086. Ta XLV. Postaua. De ny usem uerjeti: inu od lahkiga padza v beſseidj.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_086/VIEW/ [ datum dostopa ]