Ms 086_087

Ta XLVI. Postaua. Od v Bugi sauvpajna, kadar strele tih besſed letè.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 115r-116v : fol.115r-116v
naslov: Ta XLVI. Postaua. Od v Bugi sauvpajna, kadar strele tih besſed letè.
incipit: Syn, stuj majhnu, inu v mene savupai, sakaj kai so beſſede, samuzh besſede?
eksplicit: Inu de ſi lih meni nizh niſſem uedeozh, usaj vtem ſe prauzhniga delati nemorem, dokler svunaj tuoiga vsmilejna, nebode pred tabo obedn shiu zhlouik prauizhen.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_087. Ta XLVI. Postaua. Od v Bugi sauvpajna, kadar strele tih besſed letè.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_087/VIEW/ [ datum dostopa ]