Ms 086_089

Ta XLVIII. Postaua. Od dne te uezhnosti, inu tesnobe letiga shiulejna.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 118r-120r : fol.118r-120r
naslov: Ta XLVIII. Postaua. Od dne te uezhnosti, inu tesnobe letiga shiulejna.
incipit: O sgurainiga mesta nar sueteshi prebiualishe: ô dan te uezhnosti narjasnishj: kateriga nuzh neobtimy, ſamuzh naruegshi resniza uselej osaruje: dan uselej ueſſeil, uselej pokojne inu stanu nikoli v supernosti nespemineozh.
eksplicit: Ali isuelizhan je ta zhlouik, kateri sa tuojo uolo, ô Gospud, od usih Slovû vseti peruoli: kateri naturo lillo sturji, inu shele tiga meſa 'surazhastjo tiga Duha krishuje: debi 'sjasno uestjo, zhisto tebi molituo naprei neſsel, inu de bi ureden bil, v mej Ainalskimi cgori biti: inu use posemelske rizhy od 'snotraj inu od svunai mogel odgnati.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_089. Ta XLVIII. Postaua. Od dne te uezhnosti, inu tesnobe letiga shiulejna.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_089/VIEW/ [ datum dostopa ]